Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Belgesi

TEHLİKESİZ ATIKLARI TOPLAMA AYIRMA BELGESİ

Tehlikesiz ve inert atıkların sahipleri ve taşıyanları tarafından denizlere, göllere, akarsulara, ormanlara veya herhangi bir yere dökülmesi ve Bakanlığın lisans verdiği tesisler dışında geri kazanımı yasaktır.
Tehlikesiz ve inert atık geri kazanım tesisi kurmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadır. Tehlikesiz ve inert atık geri kazanım tesislerine lisans verilmesi aşamasında (Ek 3) de verilen bilgi ve belgeler talep edilir. Birbirini tamamlayan ve benzer teknoloji kullanan kompleks tesis üniteleri, lisans alma açısından tek ünite sayılır.

Tehlikesiz ve inert atık geri kazanım tesisinin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığının oluşturulacak komisyonca yerinde tespit edilmesi ve tesisin işletme koşullarını sağlayabildiğine karar verilmesi halinde, Bakanlıkça tesise lisans verilir. Bu lisans beş yıl süre ile geçerlidir. Lisans devredilecek ise, Bakanlığa başvurulur ve idari izinler yenilenir.

ATOM ENERJİ ve TİCARET SİCİL BELGESİ

ATOM ENERJİ KURUMUNDAN BELGE

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde (ÇNAEM/İSTANBUL) düzenlenen kursta  Eğitim sonunda katılımcı olarak bu belgeyi alma hakkı kazanıldı.

Hurda ve Geri Dönüş Alanında Çalışanlar için: Taşınabilinir radyasyon ölçüm cihazı kullanımını içeren radyasyondan korunma eğitimi alınarak bu belge hak kazanıldı.

Endüstriyel Taşınabilinir nükleer yoğunluk ve nem ölçüm, (Troxler, Humbolt, CPN), seviye ölçüm, kuyu logu, X-ışını analiz, cihazlarını kullanacak personele yönelik radyasyon ölçüm cihazı kullanımını içeren radyasyondan korunma eğitimi alındı.

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (17 Haziran 2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) gereği toplama ve ayrıma tesislerinde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı kullanma eğitimi alındı.

TİCARET SİCİL BELGESİ

Ticari faaliyetlerde bulunmak için resmi şirket kurulum belgesidir.

K 1 YÜK TAŞIMA BELGELERİ

ARAÇLARIN YÜK TAŞIMA BELGELERİ

K1 yetki belgesi yurtiçinde, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

K1 yetki belgesi talep eden gerçek ya da tüzel kişilerden, faal vergi mükellefi olmaları şartı aranır.

K1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgelerinin eki olan taşıt belgelerine kaydedilecek veya kayıtlı taşıt/taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.

K1 belgesi nedir? K1 belgesini kimler alır? K1 belgesinin şartları nedir?
K1 belgesi, kamyon/kamyonet/tır/kırkayak vs türü araç/araçlara sahip gerçek ve tüzel vergi mükelleflerinin ticari maksatlı eşya taşımacılığı faaliyetlerine verilen yetki belgesidir. Bu belgede esas olan husus, taşıtların yapmış olduğu taşımacılık faaliyetinin para kazanma amacıyla yapılıyor olmasıdır. Belge alacak olan kendine çalışan nakliyeci-kamyoncu esnafı da olabilir, eşya taşımacılığında bulunmak üzere kurulmuş bir şirket de olabilir. Ancak K1 belgesinin alınmasına yönelik ve gerçek ya da tüzel vergi mükelleflerine göre farklılık gösteren şartlar mevcuttur.